Kategoria: Projekty miasta

Niniejsza strona pokazuje projekty architektoniczne i urbanistyczne, które Miasto Nowy Sącz ma zamiar realizować w najbliższej przyszłości. Pokazuje także wybrane projekty, które będą realizowane przez innych Inwestorów, lecz są ważne dla funkcjonowania miasta i zagospodarowania jego przestrzeni.

Dworzec MPK

Projektowana jest modernizacja dworca Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy ul. Kolejowej. Zakres opracowania obejmuje teren istniejącego i funkcjonującego węzła przesiadkowego MPK, ciągów pieszych i zieleńców. Inwestycja uzyskała pozwolenie na budowę i obecnie jest na etapie realizacji.

Kąpielisko nad Kamienicą

Kompleks basenów nad rzeką Kamienicą jest elementem projektu zagospodarowania brzegów Kamienicy dla celów rekreacyjnych, który sukcesywnie będzie realizowany. W szerszym kontekście jest to element zagospodarowania dwóch rzek przepływających przez miasto, tj. Dunajca i Kamienicy. Wzdłuż…

Park archeologiczny Winna Góra

Winna Góra to miejsce, w którym w VIII w n.e. istniała obronna warownia. Została ona zniszczona przez najazd Tatarów w XIII w. a następnie jej pozostałości całkowicie zaniknęły na skutek działalności rolniczej. Obecnie znajdują się…

Ośrodek sportowy w Zawadzie

Planowana jest przebudowa i rozbudowa ośrodka sportowego w Zawadzie. Istniejący stadion główny zostanie zmodernizowany i utworzony zostanie stadion lekkoatletyczny wraz z drugim boiskiem treningowym. Kompleks sportowy zostanie uzupełniony o część hotelową, gastronomiczną oraz znaczną ilość miejsc…

Park Strzelecki

Przedmiotem projektu jest  modernizacja i przebudowa obiektów i przestrzeni w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji dla terenu Parku Strzeleckiego przy ul. Ogrodowej. Głównym elementem parku będzie istniejący amfiteatr, który zostanie zmodernizowany, powiększony do 4000 miejsc…

Zamek Jagiellonów

Zamek Jagiellonów został wybudowany ok. roku 1350 przez króla Kazimierza Wielkiego. Przebudowany został przez Lubomirskich w XVII w. jako okazała warowna budowla. Następnie, po zniszczeniu w okresie potopu szwedzkiego, w XVIII w przebudowany przez Austriaków…

Pomnik Marszałka

Planowana jest budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego na skwerze znajdującym się przy budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy Al. Wolności. Inwestorem  jest Komitet Budowy Pomnika a Prezydent Miasta wyraził zgodę na lokalizację na terenach miejskich. Autorem…

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Schronisko przewidziane jest dla ok. 120 psów i kotów z możliwością zwiększenia ilości kojców dla zwierząt. Zlokalizowane jest przy wale przeciwpowodziowym Dunajca, w dzielnicy Tłoki. W schronisku będzie zapewniona pełna obsługa zwierząt włącznie z obsługą…