Kategoria: Aktualności

Zespół mieszkaniowy przy ul. Jamnickiej

W ramach współpracy Prezydenta Miasta Nowego Sącza z Politechniką Krakowską, na Wydziale Architektury tejże uczelni opracowywane są projekty studialne zagospodarowania działek będących w dyspozycji miasta a przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Przez studentów architektury, pod kierunkiem kadry naukowej,…

Plan NS-53 Biegonice

Wyłożono do publicznego wglądu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu dzielnicy Biegonice, ograniczonego od północy granicami działek, od południa granicą administracyjną miasta, od wschodu ul. Węgierską, od zachodu terenem linii kolejowej i oznaczonego jako NS-53.…

Program Erasmus

W ramach programu międzynarodowej wymiany studentów Erasmus, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej cyklicznie organizuje warsztaty studenckie w Nowym Sączu. Podczas warsztatów, przez studentów z kilku krajów,  opracowane są szkice koncepcyjne dla terenów miejskich, wymagających ingerencji architektonicznej.…

Konkurs Architektura Nowego Sącza XXI w.

Z dniem 31 stycznia 2018r. zakończył się kolejny etap II edycji konkursu „Architektura Nowego Sącza XXI w”. czyli zgłaszanie kandydatur. Zgłoszono 20 projektów budynków użyteczności publicznej, przemysłowych oraz mieszkalnych. Przedstawione kandydatury można obejrzeć w zakładce „Konkursy”.