Kategoria: Aktualności

Stadion Sandecji

Planowana jest przebudowa i rozbudowa stadionu MKS Sandecja przy ul. Kilińskiego. Istniejący stadion został wybudowany w latach 70-tych XXw. jako lekkoatletyczny. Jego kształt i wymiary są inne niż wymagane dla stadionu piłkarskiego. Nowy stadion piłkarski…

Budynek przy ul. Dunajewskiego

Współpraca Urzędu Miasta Nowego Sącza z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie zaowocowała kilkoma opracowaniami wnętrza opuszczonego budynku komisariatu policji przy ul Dunajewskiego. Projekty zakładają umieszczenia tam pomieszczeń biurowych. Prezentujemy dwie z zaprezentowanych prac, Karoliny Motak…

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej

Praca dyplomowa Pani Eweliny Jończyk opracowana na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Wydziale Architektury Wnętrz, pod kierunkiem dr hab. Beaty Gibała-Kapeckiej, prof. ASP o temacie „Dom Pomocy Społecznej w Nowym Sączu – Transformacje” otrzymała wyróżnienie jako jedna z najlepszych prac 2017r. Transformacja…

Plan NS-53 Biegonice

Wyłożono do publicznego wglądu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu dzielnicy Biegonice, ograniczonego od północy granicami działek, od południa granicą administracyjną miasta, od wschodu ul. Węgierską, od zachodu terenem linii kolejowej i oznaczonego jako NS-53.…

Program Erasmus

W ramach programu międzynarodowej wymiany studentów Erasmus, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej cyklicznie organizuje warsztaty studenckie w Nowym Sączu. Podczas warsztatów, przez studentów z kilku krajów,  opracowane są szkice koncepcyjne dla terenów miejskich, wymagających ingerencji architektonicznej.…

Konkurs Architektura Nowego Sącza XXI w.

Z dniem 31 stycznia 2018r. zakończył się kolejny etap II edycji konkursu „Architektura Nowego Sącza XXI w”. czyli zgłaszanie kandydatur. Zgłoszono 20 projektów budynków użyteczności publicznej, przemysłowych oraz mieszkalnych. Przedstawione kandydatury można obejrzeć w zakładce „Konkursy”.