Kongres CTV2016 Virtual Cities And Territories

W dniach 6-8 czerwca 2016r w Krakowie odbył się 11. Międzynarodowy Kongres „Virtual Cities and Territories”, któremu patronuje Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak. Organizatorami wydarzenia jest Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytet Techniczny w Barcelonie, a jego główny temat to kondycja współczesnych miast i analiza ich przestrzennego rozwoju, który nie zawsze nadąża za potrzebami jego mieszkańców.

 – To wielka przyjemność brać udział w międzynarodowym kongresie, podczas którego pokazywane są tendencje rozwoju przestrzeni miejskich, także w kontekście rozwoju określanego jako „virtual city”. W sposób wyraźny zwrócono uwagę na trwające zmiany, których negatywnym efektem jest odhumanizowanie miast i aglomeracji, co wywołuje konkretne zagrożenia dla wielu społeczności. Pokazane zostały również korzyści i negatywne przykłady rozwoju tzw. wirtualnych miast – mówił prezydent Ryszard Nowak tuż po sesji rozpoczynającej cykl wykładów tematycznych na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Prezydentowi towarzyszył dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Mirosław Trzupek.

Gościem specjalnym wydarzenia był prof. Nikos A. Salingaros z University of Texas w San Antonio (USA), którego wykład o różnych typach miast na świecie i interakcjach między nimi, zainaugurował organizowany w Krakowie trzydniowy Kongres. W niedzielę 10 lipca jego uczestnicy odwiedzili również Nowy Sącz i mieli okazję zapoznać się z architekturą i sposobem zagospodarowania przestrzeni miejskich w stolicy Sądecczyzny.
– To kolejny raz kiedy w ramach współpracy z Politechniką Krakowską będziemy gościć w Nowym Sączu przedstawicieli zagranicznych uczelni, którzy na co dzień zajmują się projektowaniem przestrzeni miejskich – mówi dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza Mirosław Trzupek. – To ważna wizyta i okazja do wymiany doświadczeń, które są bardzo cenne w dalszych działaniach, mających na celu tworzenie przyjaznych przestrzeni i miejsc dla mieszkańców naszego miasta. 
Wspólne działaniaw ramach 11. Międzynarodowego Kongresu „Virtual Cities and Territories” to kolejny efekt podpisanego w kwietniu 2015 roku przez Prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka i dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. arch. Jacka Gyurkovicha listu intencyjnego o współpracy, w ramach przygotowywania koncepcji i projektów zagospodarowania przestrzeni miejskich na terenie Nowego Sącza.
Międzynarodowy Kongres organizowany jest przez Uniwersytet Techniczny w Barcelonie od 2005 roku. Pierwszy odbył właśnie w stolicy Katalonii, akolejne miały miejsce w różnych krajach Europy i Ameryki Łacińskiej.Gospodarzem zeszłorocznego Kongresu było miasto Monterey w Meksyku.