Współpraca z uczelniami

Prezydent Miasta, na mocy podpisanych porozumień, prowadzi współpracę z wyższymi uczelniami, które specjalizują się w kształtowaniu przestrzeni miejskiej.

Szczególnie należy zwrócić uwagę na współpracę z Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej oraz z Wydziałem Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych.

W ramach współpracy na uczelniach opracowywane są wizje zagospodarowania terenów miejskich, wymagających analiz funkcjonalno-przestrzennych. Opracowane są m. in. projekty zagospodarowania przestrzeni publicznych w centrum miasta, terenu Zamku Jagiellonów, dworca kolejowego czy też tereny wnętrz osiedli mieszkaniowych.

Opracowania te wykonywane są w ramach prac semestralnych lub dyplomowych przez studentów pod kierunkiem wysoko kwalifikowanej kadry naukowej czołowych polskich uczelni.

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych