Architektura Nowego Sącza XXI wieku – II edycja

Pod hasłem: Architektura Nowego Sącza XXI wieku ogłoszony został konkurs na najlepszy obiekt architektury powstały w latach 2013-2017 w Nowym Sączu. Architekci i inwestorzy mają okazję pokazać najciekawsze realizacje architektoniczne w naszym mieście z ostatnich pięciu lat.

Konkurs organizowany jest przez prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich, Oddział  Sądecko-Podhalański. – Celem konkursu jest promocja największych osiągnięć w dziedzinie architektury w Nowym Sączu oraz wzrost społecznego zainteresowania jej rolą poprzez nagradzanie najlepszych obiektów zrealizowanych w okresie objętym konkursem – informują organizatorzy.

Do konkursu mogą być zgłaszane obiekty wybudowane, przebudowane, zrewaloryzowane lub odrestaurowane w naszym mieście w latach 2013-2017.  Obiekty mogą być zgłaszane przez autorów i zespoły autorskie projektów architektonicznych lub przez inwestorów i właścicieli realizacji architektonicznych, a także Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział Sądecko-Podhalański, Urząd Miasta Nowego Sącza oraz członków jury.

Do karty zgłoszenia należy dołączyć 4 zdjęcia obiektu w wersji elektronicznej w kontekście otoczenia, elewacji, detalu i wnętrza. Sąd konkursowy, któremu przewodniczy architekt Ryszard Jurkowski, przy ocenie będzie brać pod uwagę między innymi relacje między architekturą a jej otoczeniem, zgodność wyrazu architektonicznego obiektu z jego przeznaczeniem oraz umiejętność łączenia funkcjonującej konwencji estetycznej z nowymi wartościami architektonicznymi.

Sąd będzie także zwracać uwagę na wnętrza, ich funkcjonalność, czytelność i estetykę wykonania. Znaczenie będzie mieć także zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności i połączenie z otaczającą tkanką miejską. Wszystkie czynniki wpływające na ocenę jury wymienione są w regulaminie konkursu, z którym można zapoznać się tutaj.

Zwycięska realizacja otrzyma przyznaną przez jury Nagrodę Prezydenta Nowego Sącza – Grand Prix Architektura Nowego Sącza 2013-2017. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 stycznia 2018 roku pod adresem mailowym jcempa@nowysacz.pl z dopiskiem „Architektura Nowego Sącza XXI wieku” lub w siedzibie organizatora w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, tel. 18 443 53 08, faks 18 443 78 63.

Zgłoszone do konkursu kandydatury: