Akademia Sztuk Pięknych

Miasto Nowy Sącz współpracuje z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie w zakresie opracowania projektów wnętrz budynków będących w dyspozycji Miasta. Umowa pomiędzy Prezydentem Miasta Ryszardem Nowakiem a Rektorem Akademii Sztuk Pięknych prof. Stanisławem Tabiszem została podpisana 28 października 2015r. Od tamtej pory realizowane są projekty wnętrz budynków, m. in. przy ul. Dunajewskiego, Wyspiańskiego czy też Pałacu Młodzieży przy Rynku. Kierownikiem zespołu i dziekanem Wydziału Architektury Wnętrz jest dr hab. Beata Gibała-Kapecka prof. ASP.