Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Miasto Nowy Sącz współpracuje z Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej na mocy porozumienia, które zawarł Prezydent Ryszard Nowak z Dziekanem Wydziału Architektury prof. dr hab. inż. arch. Jackiem Gyurkovichem w 2014r.

Od tamtej pory na Wydziale Architektury PK prowadzone są liczne prace studialne i koncepcyjne w zakresie urbanistyki i architektury, obejmujące tereny miasta Nowego Sącza. Studenci, pod okiem wysoko wykwalifikowanej kadry opracowują projekty semestralne a także dyplomowe, które dotyczą terenów miasta. Odbywają się także liczne seminaria i warsztaty.

Dzięki tej współpracy miasto Nowy Sącz posiada szeroką wiedzę na temat sposobów zagospodarowania poszczególnych jego obszarów, także w różnych wersjach alternatywnych. Jest ona wykorzystywana przy tworzeniu opracowań planistycznych.