Konferencja Uczelnia-Samorząd-Biznes

W dniach 20-11 października 2017r odbyła się w Nowym Sączu międzynarodowa konferencja organizowana przez Prezydenta Miasta oraz Katedrę Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, dotycząca współpracy na linii Uczelnia-Samorząd-Biznes.

Prezydent Ryszard Nowak i prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska, kierownik Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, dokonali w Miasteczku Multimedialnym MMC Brainville uroczystej inauguracji V Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod hasłem: „Środowisko miejskie. Inteligentny model współpracy: Uczelnia – Samorząd – Biznes”. Dwudniowe wydarzenie było próbą odpowiedzi na pytanie jakie wyzwania czekają w XXI wieku w ramach kształtowania zrównoważonego środowiska miejskiego i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Gościem specjalnym pierwszego dnia konferencji był Wiesław Janczyk, Wiceminister Finansów i patron honorowy wydarzenia. List gratulacyjny do uczestników i organizatorów skierował Jarosław Gowin, wicepremier i minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kuratorami konferencji są dr inż. arch. Krystyna Paprzyca oraz Mirosław Trzupek, dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza.