Program Erasmus

W ramach programu międzynarodowej wymiany studentów Erasmus, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej cyklicznie organizuje warsztaty studenckie w Nowym Sączu.

Podczas warsztatów, przez studentów z kilku krajów,  opracowane są szkice koncepcyjne dla terenów miejskich, wymagających ingerencji architektonicznej. Wizje takie przedstawiono do tej pory m. in. dla trzech tematów: punktu widokowego na Winnej Górze, zagospodarowania podwórek w centrum miasta (places non places) oraz projektu pod hasłem „most miłości”.

Warsztaty były prowadzone przez dr hab. inż. arch. Krystynę Paprzycę oraz dr hab. inż. arch. Justynę Kobylarczyk.