Plac przy ul. Kazimierza Wielkiego

W ramach współpracy Prezydenta Miasta Nowego Sącza z Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej opracowano propozycje zagospodarowania kwartału miasta ograniczonego ulicami Kazimierza Wielkiego, Bożniczą, Berka Joselewicza i Tymowskiego.

Powstało kilkadziesiąt prac semestralnych studentów Wydziału Architektury jako alternatywnych wizji zagospodarowania tego terenu. Prace wykonano w Instytucie Projektowania Urbanistycznego, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Jacka Gyurkovicha.