Ścieżka biegowo-rowerowa

Ścieżka biegowo-rowerowa nad Kamienicą jest jednym z elementów zagospodarowania terenów nad dwoma głównymi rzekami, przepływającymi przez miasto. Większość obiektów sportowo-rekreacyjnych w mieście znajduje się nad Kamienicą i Dunajcem. Tereny nad tymi rzekami tworzą naturalne tzw. parki linearne i w naturalny sposób stanowią strefę sportu i rekreacji dla mieszkańców.

Planowane jest połączenie obiektów sportowo-rekreacyjnych nad rzekami – ciągami komunikacyjnymi, które w lepszy sposób je skomunikują, uatrakcyjnią tereny przyrzeczne, a także będą stanowiły bodziec do powstawania wzdłuż nich kolejnych obiektów rekreacyjnych, także prywatnych.

Prezentowana ścieżka biegowo-rowerowa będzie stanowiła fragment całego układu tras komunikacyjnych, których łączna długość wzdłuż Kamienicy i Dunajca wynosi 17 km.

Koncepcja tego projektu zakłada budowę ścieżki w formie pętli o długości ok. 5 km, składającej się z następujących elementów:

  1. Nowej trasy biegowo-rowerowej, dwukierunkowej o szer. 3m i dł. ok. 2,4 km wzdłuż prawobrzeżnego odcinka rzeki Kamienicy od kładki wiszącej do kładki pieszej przy Al. Piłsudskiego na wysokości marketu Auchan. Na trasie przewidziana jest mała architektura w postaci ławeczek odpoczynkowych wraz z koszami na śmieci, stojaków na rowery itp.
  2. Modernizacji istniejącej ścieżki biegowo-rowerowej o dł. ok. 2,3 km wzdłuż Al. Piłsudskiego od kładki wiszącej do kładki pieszej poprzez remont istniejącej nawierzchni.
  3. Połączenie w/w tras po stronie kładki wiszącej o długości ok. 0,15 km oraz po stronie kładki pieszej o długości ok. 0,25 km poprzez dostosowanie do ruchu drogowego (sygnalizacja, przejazdy rowerowe).

Pętla będzie docelowo połączona z systemem tras pieszych i rowerowych w mieście, w tym z trasą EuroVelo, przebiegającą wzdłuż rzeki Dunajec.

Jednym z obiektów znajdujących się przy ścieżce przy Kamienicy będzie otwarte kąpielisko z lokalem gastronomicznym, który będzie obsługiwał ludzi korzystających ze ścieżki.

Zaplecze sanitarne, szatnie i wypożyczalnie sprzętu będą znajdować się w budynkach MOSiR.

Na poniższym obrazie pokazano orientacyjną lokalizację ścieżek.