Dworzec MPK

Projektowana jest modernizacja dworca Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy ul. Kolejowej.

Zakres opracowania obejmuje teren istniejącego i funkcjonującego węzła przesiadkowego MPK, ciągów pieszych i zieleńców.

Inwestycja uzyskała pozwolenie na budowę i obecnie jest na etapie realizacji.