Kąpielisko nad Kamienicą

Kompleks basenów nad rzeką Kamienicą jest elementem projektu zagospodarowania brzegów Kamienicy dla celów rekreacyjnych, który sukcesywnie będzie realizowany. W szerszym kontekście jest to element zagospodarowania dwóch rzek przepływających przez miasto, tj. Dunajca i Kamienicy. Wzdłuż tych rzek realizowane są obecnie ścieżki pieszo-rowerowe, których łączna długość wyniesie 17 km. Przy tych ciągach komunikacyjnych znajdują się istniejące obiekty sportowo-rekreacyjne jak np. budynki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, stadion Sandecji czy obiekty Instytutu Sportu PWSZ, a także projektowane, np. podlegający odnowieniu Park Strzelecki, Park Rekreacji Przestrzennej, ścieżka biegowa nad Kamienicą czy opisywany zespół basenów.

Zagospodarowanie brzegów Kamienicy w celach rekreacyjnych jest realizacją planów zagospodarowania przestrzennego, które już od 1959 r. zakładały, że Kamienica będzie stanowić teren rekreacyjny dla pobliskich osiedli mieszkaniowych i dla całego miasta.

Obecnie projektowany jest zespół otwartych basenów kąpielowych dla ok. 1000 osób. Baseny zlokalizowane są na wysokości osiedla Gorzków, na prawym brzegu rzeki Kamienica, z dostępem od ulicy Jamnickiej.

W kompleksie basenowym przewidziane są liczne atrakcje wodne oraz obiekty sportowo-rekreacyjne. W budynku obsługującym baseny przewidziano szatnie, zaplecze sanitarne oraz część gastronomiczną, która dostępna jest z kąpieliska ale także z zewnątrz, znad rzeki Kamienicy, z projektowanej ścieżki biegowo-rowerowej.

Autorem koncepcji kąpieliska jest ART Studio Paweł Kurzeja.