Ośrodek Sportów Obronnych „Ruczaj”

Ośrodek zlokalizowany będzie przy ulicy Ruczaj w Nowym Sączu. Teren wokół inwestycji w znacznym stopniu pokryty jest lasem i jego otoczenie stanowią tereny leśne.

Dojazd do terenu ośrodka ulicą Ruczaj, na której przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni. Od strony północnej obszerny parking leśny (stanowiska pomiędzy drzewami) dla ok. 80 samochodów osobowych. Alternatywny dojazd jest możliwy od strony ul. Biegonickiej.

 

Obecnie na działce, która stanowi polanę leśną znajduje się nie użytkowana od lat strzelnica wojskowa w stanie znacznej degradacji.

W zakresie strzelectwa sportowego planowane jest wykonanie strzelnicy odkrytej dla 10 stanowisk strzeleckich o długości strzału maksymalnej 100 m z wykorzystaniem istniejącego obwałowania ww. strzelnicy wojskowej.

Planowana jest także budowa sześciostanowiskowej strzelnicy krytej (w budynku) dla strzelania na dystansie 50 metrów oraz odkrytej dla strzelania z łuku na dystansie 50 m.

Budynki strzelnic będą połączone w jeden kompleks i w nim będą się znajdować: widownia, kasy, szatnie, węzły sanitarne, magazyn broni i inne pomieszczenia towarzyszące.

W kompleksie obiektów znajdzie się także salka gimnastyczna dla treningu sportów obronnych, obiekt gastronomiczny z miejscem dla rekreacji (grill) oraz niewielki amfiteatr ze sceną.

W południowej części działki przewiduje się przystosowanie terenów leśnych dla celów paintballa a także wykonanie toru przeszkód.

W pewnym oddaleniu od głównych obiektów ośrodka przewidywane są tereny dla strzelectwa myśliwskiego. Znaczna połać terenów leśnych oraz zróżnicowane ukształtowanie terenu umożliwia wykonanie strzelnic dla sześcioboju myśliwskiego z wydzieloną strefą bezpieczeństwa o promieniu 300 m.