Stadion Sandecji

Pracownia Projektowa ATS999 przedstawiła koncepcję przebudowy i rozbudowy stadionu Sandecji przy ul. Kilińskiego.

Prezydent Miasta oraz Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zgłosili uwagi do projektu, które zostały przez Pracownię uwzględnione.

Obecnie trwają dalsze prace projektowe nad zweryfikowaną koncepcją stadionu.