Stadion Sandecji

Planowana jest przebudowa i rozbudowa stadionu MKS Sandecja przy ul. Kilińskiego. Istniejący stadion został wybudowany w latach 70-tych XXw. jako lekkoatletyczny. Jego kształt i wymiary są inne niż wymagane dla stadionu piłkarskiego.

Nowy stadion piłkarski będzie zlokalizowany w tym samym miejscu, jednak jego pole gry będzie mniejsze a kształt prostokątny. Zmniejszenie powierzchni zabudowy stadionu umożliwi zlokalizowanie na terenie działki miejsc postojowych. Przewiduje się zadaszenie wszystkich trybun stadionu oraz budowę budynku dla obsługi stadionu, w którym znajdować się będą: pomieszczenia dla zawodników, sędziów, obsługi medialnej, gastronomia itp.

Stadion jest przewidziany dla 8 500 miejsc siedzących.

Ośrodek MOSiR, po drugiej stronie Kamienicy, połączy ze stadionem kładka pieszo-rowerowa. Umożliwi ona komunikację z osiedlem Barskie, a także wykorzystanie w czasie meczów parkingów przy ośrodku.

Dodatkowo planowana jest przebudowa skrzyżowania (ronda) ulic Kilińskiego i Krańcowej, a także budowa parkingów wzdłuż ulicy Kilińskiego i Krańcowej.

Na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w ramach współpracy z miastem Nowy Sącz opracowano kilka koncepcji stadionu.