Budynek przy ul. Dunajewskiego

Współpraca Urzędu Miasta Nowego Sącza z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie zaowocowała kilkoma opracowaniami wnętrza opuszczonego budynku komisariatu policji przy ul Dunajewskiego. Projekty zakładają umieszczenia tam pomieszczeń biurowych. Prezentujemy dwie z zaprezentowanych prac, Karoliny Motak i Krystiana Motyla, opracowane na Wydziale Architektury Wnętrz pod kierunkiem profesor Beaty Gibała-Kapeckiej.

Koncepcje i wizje projektowe opracowywane dla miasta Nowego Sącza na uczelniach są cennym materiałem pomocniczym dla podejmowania decyzji inwestycyjnych. Pokazują potencjalne możliwości zagospodarowania terenów i nieruchomości na terenie miasta.