Park Strzelecki

Przedmiotem projektu jest  modernizacja i przebudowa obiektów i przestrzeni w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji dla terenu Parku Strzeleckiego przy ul. Ogrodowej. Głównym elementem parku będzie istniejący amfiteatr, który zostanie zmodernizowany, powiększony do 4000 miejsc siedzących oraz w całości zadaszony.

Łączna powierzchnia inwestycji wynosi 9,7 ha.

Zostaną także zmodernizowane istniejące w parku korty tenisowe.

Dodatkowo zostanę zmodernizowane alejki parkowe, wprowadzone elementy małej architektury, urządzenia sportowe i rekreacyjne dla dzieci i dorosłych, a także dla seniorów.

Przebudowane zostaną ciągi komunikacyjnych ulicy Jadwigi Wolskiej, ulicy Ogrodowej, a także zostaną wykonane miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Obecnie inwestycja posiada pozwolenie na budowę i wchodzi w fazę realizacji.

Autorem dokumentacji projektowej parku jest Laboratorium Architektury Anna Małek z Rudy Śląskiej.