Zamek Jagiellonów

Zamek Jagiellonów został wybudowany ok. roku 1350 przez króla Kazimierza Wielkiego. Przebudowany został przez Lubomirskich w XVII w. jako okazała warowna budowla. Następnie, po zniszczeniu w okresie potopu szwedzkiego, w XVIII w przebudowany przez Austriaków w celu utworzenia w nim koszar.

Ruiny zamku w Nowym Sączu budzą wiele kontrowersji i są przyczynkiem do dyskusji nad sposobem zagospodarowania terenu zamku, zarówno jeśli chodzi o funkcję, która ma się tam znaleźć, jak i formę odbudowanego obiektu.

Co do funkcji to nie ma sprecyzowanej jednoznacznie. Jest możliwe zlokalizowanie tam funkcji hotelarskiej, gastronomicznej czy innej usługowej, choć najbardziej trafne wydaje się zlokalizowanie tam funkcji muzealnej.

Forma budynku może stanowić odbudowę zamku z przeszłości. Rodzi się jednak pytanie czy nawiązać do zamku Lubomirskich z XVII w. czy też do budynku, który istniał w okresie międzywojennym, który był de facto koszarami austriackimi, powstałymi w XVIII w. i modyfikowanymi w czasach późniejszych.

Możliwa jest też budowa obiektu o współczesnej formie i współczesnej technologii budowy nawiązującej do historycznych form zamku. Takie propozycje odbudowy miasto otrzymało ze strony Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, gdzie opracowano kilka projektów odbudowy zamku w ramach współpracy uczelni z miastem Nowy Sącz.

projektowała Paulina Dzierżyńska

 

 

projektował Krzysztof Sroka