Osiedle mieszkaniowe przy ul. 29 listopada

W ramach współpracy Prezydenta Miasta Nowego Sącza z Politechniką Krakowską, na Wydziale Architektury opracowywane są projekty studialne zagospodarowania działek będących w dyspozycji miasta a przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jedno i wielorodzinną.

Opracowania te są źródłem informacji na temat możliwości i sposobów zagospodarowania osiedli mieszkaniowych, które mogą być wykorzystane np. w tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Przez studentów architektury, pod kierunkiem kadry naukowej, zostały opracowane m. in. koncepcje osiedli mieszkaniowych przy ul. 29 listopada.

Nowe osiedle mieszkaniowe przy ul. 29 listopada to kompleks zwartej zabudowy jedno i wielorodzinnej o średniej intensywności.