Zespół mieszkaniowy przy ul. Jamnickiej

W ramach współpracy Prezydenta Miasta Nowego Sącza z Politechniką Krakowską, na Wydziale Architektury tejże uczelni opracowywane są projekty studialne zagospodarowania działek będących w dyspozycji miasta a przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Przez studentów architektury, pod kierunkiem kadry naukowej, zostały opracowane m. in. koncepcje osiedli mieszkaniowych przy ul. 29 listopada, przy ul. Jamnickiej i przy ul. I Brygady.

Proponowane są alternatywne sposoby zagospodarowania, zabudową mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną, szeregową i grupową.

Opracowania te są źródłem informacji na temat możliwości i sposobów zagospodarowania osiedli mieszkaniowych, które mogą być wykorzystane np. w tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zespół mieszkaniowy przy ul. Jamnickiej to kompleks niskiej zabudowy jednorodzinnej o niewielkiej intensywności.