Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu Architektura Nowego Sącza XXI w.

Rozstrzygnięto II edycję konkursu Architektura Nowego Sącza XXI w. organizowanego przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza wspólnie z Oddziałem Sądecko-Podhalańskim Stowarzyszenia Architektów Polskich.

W sądzie konkursowym zasiadali:

Przewodniczący Sądu, prezes senior Stowarzyszenia Architektów Polskich, architekt Ryszard Jurkowski

Prezes Oddziału Krakowskiego SARP architekt Bohdan Lisowski

Krakowski Oddział SARP architekt Stanisław Deńko

V-ce prezes Oddziału Sądecko-Podhalańskiego SARP architekt Zenon Remi

Przewodniczący Małopolskiej Izby Architektów architekt Marek Tarko

Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu UM NS Józef Kantor

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa UM NS, Oddział Sądecko-Podhalański SARP architekt Mirosław Trzupek.

Sąd konkursowy przyznał trzy wyróżnienia dla:

Budynku MMC Brainville, budynku usługowego przy ul. Kraszewskiego (dawny szpital żydowski) oraz budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Rokitniańczyków.

Sąd konkursowy przyznał I nagrodę budynkowi hotelu Beskid. Autorem projektu jest Autorskie Studio Architektury Jakub Potoczek a inwestorem PPHU Centrum.

Sąd konkursowy przyznał nagrodę Grand Prix dla budynku firmy Vitberg przy ul. Borelowskiego. Autorem projektu jest Art Studio Paweł Kurzeja a inwestorem Pan Jacek Sikora.

Przyznając Grand Prix sąd konkursowy docenił przede wszystkim dbałość o tożsamość i o tradycję miejsca w którym znajduje się budynek – w tym przypadku nawiązanie do architektury przemysłowej przełomu XIX i XX w. pobliskich zakładów kolejowych.

Podsumowanie konkursu.

W II edycji konkursu Architektura Nowego Sącza XXI wieku na najlepszy obiekt architektoniczny w Nowym Sączu znalazło się 20 obiektów zrealizowanych w ostatnich 5-ciu latach. Z tych 20 po pierwszej selekcji nominowano do nagród i wyróżnień 14 realizacji:
1) Budynek Sądu Rejonowego przy ulicy J. Smolika, inw. Sąd Okręgowy, projekt: Artur Jasiński i Wspólnicy Biuro Architektoniczne Sp. z o. o; autorzy: Artur Jasiński, Marcin Pawłowski, Paweł Wieczorek; współpraca: Marcin Buczek-Palczyński, Marta Grochowska, Anna Knez, Tomasz Lelek, Katarzyna Leśnodorska, Adrian Kasperski, Paulina Piechota, Maria Wójcik
2) Park Technologiczny Brainville przy ulicy Myśliwskiej, inw. Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o., projekt: Artur Jasiński i Wspólnicy Biuro Architektoniczne Sp. z o. o; Autorzy: Artur Jasiński, Marcin Godziński, Katarzyna Leśnodorska, Marcin Pawłowski, Paweł Wieczorek, Katarzyna Zaniewska; współpraca: Rafał Jaśkowiec, Anna Knez, Tomasz Lelek, Anna Strzelczyk
3) Hotel Ibis przy ulicy I Brygady, inw. Hotel Nowy Sacz Sp. z o.o., projekt: Agencja Projektowa A-4 Smaga i Wspólnicy Sp. J., współpraca: Krzysztof Berkowicz
4) Hotel Beskid przy ulicy Limanowskiego, inw. PPHU CENTRUM, projekt: Autorskie Studio Architektury Jakub Potoczek
5) Galeria Trzy Korony przy ulicy Lwowskiej, inw. CD LOCUM Sp. z o.o., projekt:  ARKUS Biuro Projektowo-Doradcze Marek Gachowski
6) Budynek usługowo – mieszkalny (dawny Szpital Żydowski) przy ulicy Kraszewskiego, inw. Janina Iwańska, projekt: Autorskie Studio Architektury Jakub Potoczek
7) Budynek usługowo – handlowy przy ulicy Piramowicza, inw. Łukasz Korona, projekt: ARCHITEKTON biuro projektów Michał Piaskowy, współpraca: Sławomir Pażucha
8) Budynek usługowo – biurowy KORONA przy ulic Krańcowej – Nadbrzeżnej, inw. Arkadiusz Zięba, Jarosław Figiel, projekt: Autorskie Studio Architektury Jakub Potoczek
9) Budynek produkcyjno – usługowo – magazynowy VITBERG przy ulicy Borelowskiego, inw.  Jacek Sikora, projekt:  ART  STUDIO Paweł Kurzeja
10) Budynek mieszkalno – usługowy przy ulicy Broniewskiego, inw. AUTO-COM, projekt: Autorskie Studio Architektury Jakub Potoczek, współpraca: Aleksandra Natonek
11) Budynek mieszkalno – usługowy wielorodzinny przy ulicy Rokitniańczyków, inw. F.H.U. „ADI: Lasyk Mariusz, F.R.B. „MARKO” Zięcina Mirosław, F.H.U. „ROMAN” Pażucha Roman, projekt: ARCHITEKTON biuro projektów Michał Piaskowy, współpraca: Sławomir Pażucha
12) Budynek handlowo – usługowy Sport Partner przy ulicy Zamenhofa,  inw. Sport Partner Jan Krajewski, projekt: Marek Jasiewicz; współpraca: Michał Jasiewicz, Jakub Jasiewicz
13) Salon samochodowy TOYOTA z serwisem przy ulicy Tarnowskiej, inw. KOBOS Sp. J., projekt: ART  STUDIO Paweł Kurzeja
14) Budynek usługowo – mieszkalny przy ulicy Kościuszki, inw. Władysław Kozik, projekt: Autorskie Studio Architektury Jakub Potoczek

Członkowie jury po wstępnym zapoznaniu się z tymi pracami przedstawionymi na planszach, wszystkie nominowane obiekty wizytowali podczas objazdu urządzonego przez organizatora konkursu.
Miasto Nowy  Sącz położone w urokliwym otoczeniu gór, pięknem, przyjazną skalą istniejącej zabudowy i wyjątkowym nastrojem urzeka także osoby przybyłe tam z zewnątrz. Miało to miejsce i tym razem, a spotkało zwłaszcza tych z nas ,członków jury, którzy byliśmy zaproszonymi do pracy w sądzie konkursowym gośćmi z poza Nowego Sącza.
Po objeździe i dokładnym zapoznaniu się z nominowanymi pracami uznano, że w grupie prac wytypowanych do nagród i wyróżnień winny się znaleźć obiekty o stosunkowo indywidualnym charakterze „uchwytujące” Genius Loci – ducha miejsca, w którym obiekt powstał. Za bardzo ważne uznano wartości ciągłości kulturowej, która występuje w kilku obiektach poprzez odwołanie się i nawiązanie autorów w swoich projektach do tradycji i lokalnej kultury.
Kierując się powyższymi wytycznymi, po burzliwej dyskusji i w drodze głosowania wyłoniono 5 prac do puli nagród i wyróżnień.

Z pośród tych prac po kolejnej fazie dyskusji i w głosowaniu zdecydowano że:
GRAND PRIX przyznaje się dla budynku produkcyjno – usługowo – magazynowego VITBERG przy ulicy Borelowskiego, inw. Jacek Sikora, projekt:  ART. STUDIO Paweł Kurzeja. Autor nagrodzonego obiektu w twórczy i wysoce udany sposób wykorzystał charakter ducha miejsca w skomponowaniu obiektu wieloużytkowego, scalonego trafnie dobranym materiałem budowlanym, kolorem i detalem architektonicznym. Te elementy projektu nawiązujące do czasów minionych, gdy w pobliżu lokalizacji znajdowały się ważne dla Nowego Sącza zakłady pracy stały się dla autora inspiracją twórczą i umożliwiły zaprojektowanie obiektu współczesnego na kanwie historii tego miejsca. Na uwagę zasługuje wyjątkowo udana współpraca architekta i inwestora, której efekty zauważone są zwłaszcza w powstałych wnętrzach.

NAGRODĘ PIERWSZĄ przyznano dla Hotelu Beskid przy ulicy Limanowskiego, inw. PPHU CENTRUM, projekt: Autorskie Studio Architektury Jakub Potoczek. Nagrodę przyznano za godną pochwalenia decyzję o nowoczesnym zrewitalizowaniu powstałego w latach 70- tych ubiegłego wieku hotelu i za wdrożenie tej decyzji. Istniejącą starą strukturę poddano gruntownej modernizacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na „ wprowadzenie ‘ w istniejący obiekt nowych wartości technicznych i estetycznych dzięki którym „stary’ obiekt w „starej” lokalizacji zaznaczył się jako udana realizacja spełniająca w użytkowaniu współczesne wymagania.

WYRÓŻNIENIA PRZYZNANO dla:
• Parku Technologicznego Brainville przy ulicy Myśliwskiej, inw. Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o., projekt: Artur Jasiński i Wspólnicy Biuro Architektoniczne Sp. z o. o. Autorzy wykazali dużą klasę zawodową w wysoce udany sposób wkomponowując obiekt o dużej skali w przestrzeń Nowego Sącza. Wpływ funkcji w obiektach biurowych która często determinuje formę obiektu w  przypadku tej inwestycji był odmienny. Dzięki temu zaproponowano nowoczesny inny niż zazwyczaj w tego typie inwestycji kompleks ze świetnie urządzoną „wewnętrzną przestrzenią publiczną” i wyrazistym oryginalnym uformowaniem bryły budynku.
• Budynku usługowo – mieszkalnego (dawnego Szpitala Żydowskiego) przy ulicy Kraszewskiego, inw. Janina Iwańska, projekt: Autorskie Studio Architektury Jakub Potoczek. Obiekt zdaniem jury, wyróżnia się udaną próbą dostosowania istniejącego budynku do nowych potrzeb. Polega ona na wyeksponowaniu wartościowych fragmentów starego budynku i „włożenie w niego (dom w dom) nowej bryły spełniającej oczekiwania funkcjonalne i programowe inwestora.
• Budynek mieszkalno – usługowy wielorodzinny przy ulicy Rokitniańczyków, inw. F.H.U. „ADI: Lasyk Mariusz, F.R.B. „MARKO” Zięcina Mirosław, F.H.U. „ROMAN” Pażucha Roman, projekt: ARCHITEKTON biuro projektów Michał Piaskowy
Obiekt stosunkowo duży kubaturowo w zgrabny sposób poddany został próbie zmniejszenia skali zabudowy. Osiągnięto to dzięki różnicowaniu formowania poszczególnych kondygnacji przy stosunkowo dużej dyscyplinie lokowania w fasadach dużych tafli szklanych(fragmenty ścian ) czy balustrad balkonowych.

 

Przewodniczący sądu konkursowego

architekt Ryszard Jurkowski