Kategoria: Projekty miasta

Niniejsza strona pokazuje projekty architektoniczne i urbanistyczne, które Miasto Nowy Sącz ma zamiar realizować w najbliższych latach, a także projekty perspektywiczne, które będą realizowane w dalszej przyszłości. Pokazuje także wybrane projekty, które będą realizowane przez innych Inwestorów, lecz są ważne dla funkcjonowania miasta i zagospodarowania jego przestrzeni.

Plac zabaw wodnych

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje plac zabaw wodnych przy ul. Nadbrzeżnej. Powstaną tu kolorowe urządzenia z dyszami, tryskaczami i fontannami, m.in.: armatka wodna, kwiatki nabierające wodę, wodne owady i gejzer ziemny. Będzie on integralną…

Kładka pieszo-rowerowa na Kamienicy

W celu połączenia kompleksu sportowego MOSiR przy ul. Nadbrzeżnej ze stadionem Sandecji przy ul. Klińskiego opracowana została koncepcja kładki pieszo-rowerowej. Ma ona także na celu skomunikowanie osiedla Barskie ze stadionem Sandecji, w jego północno-wschodnim narożniku, tak…

Plac przy ul. Kazimierza Wielkiego

W ramach współpracy Prezydenta Miasta Nowego Sącza z Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej opracowano propozycje zagospodarowania kwartału miasta ograniczonego ulicami Kazimierza Wielkiego, Bożniczą, Berka Joselewicza i Tymowskiego. Powstało kilkadziesiąt prac semestralnych studentów Wydziału Architektury jako alternatywnych…

Ścieżka biegowo-rowerowa

Ścieżka biegowo-rowerowa nad Kamienicą jest jednym z elementów zagospodarowania terenów nad dwoma głównymi rzekami, przepływającymi przez miasto. Większość obiektów sportowo-rekreacyjnych w mieście znajduje się nad Kamienicą i Dunajcem. Tereny nad tymi rzekami tworzą naturalne tzw. parki…

Dworzec MPK

Projektowana jest modernizacja dworca Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy ul. Kolejowej. Zakres opracowania obejmuje teren istniejącego i funkcjonującego węzła przesiadkowego MPK, ciągów pieszych i zieleńców. Inwestycja uzyskała pozwolenie na budowę i obecnie jest na etapie realizacji.

Kąpielisko nad Kamienicą

Kompleks basenów nad rzeką Kamienicą jest elementem projektu zagospodarowania brzegów Kamienicy dla celów rekreacyjnych, który sukcesywnie będzie realizowany. W szerszym kontekście jest to element zagospodarowania dwóch rzek przepływających przez miasto, tj. Dunajca i Kamienicy. Wzdłuż…

Park archeologiczny Winna Góra

Winna Góra to miejsce, w którym w VIII w n.e. istniała obronna warownia. Została ona zniszczona przez najazd Tatarów w XIII w. a następnie jej pozostałości całkowicie zaniknęły na skutek działalności rolniczej. Obecnie znajdują się…

Ośrodek sportowy w Zawadzie

Planowana jest przebudowa i rozbudowa ośrodka sportowego w Zawadzie. Istniejący stadion główny zostanie zmodernizowany i utworzony zostanie stadion lekkoatletyczny wraz z drugim boiskiem treningowym. Kompleks sportowy zostanie uzupełniony o część hotelową, gastronomiczną oraz znaczną ilość miejsc…

Park Strzelecki

Przedmiotem projektu jest  modernizacja i przebudowa obiektów i przestrzeni w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji dla terenu Parku Strzeleckiego przy ul. Ogrodowej. Głównym elementem parku będzie istniejący amfiteatr, który zostanie zmodernizowany, powiększony do 4000 miejsc…